ข่าวต่างประเทศ

ดาราจักร

Uncategorized

ดาราจักร หรือ กาแล็กซีทรงกังหัน spiral galaxies

ดาราจักร หรือกาแล็กซีทรงกังหัน (spiral galaxies) บางครั้งเรียกว่ากาแล็กซีชนิดก้นหอย จำนวนมากมีลักษณะเหมือนแผ่นดิสก์ หรือเหมือนจานแบนๆแต่ว่าเต็มไปด้วยดวงดาว ก๊าซ ฝุ่น ที่กระจัดกระจาย ออกมาในรูปของแขนกังหันบิดโค้งงอ ส่วนรอบๆจุดศูนย์กลางที่ส่องสว่างเรียกว่าส่วนโป่ง (bulge)

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการก่อตัวและก็วิวัฒนาการของกาแล็กซีทรงกังหัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องส่วนแบ่งความสว่างจากดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกาแล็กซีไปจนกระทั่งส่วนโป่งตรงใจกลาง ตัวอย่างเช่น ในกาแล็กซีทรงกังหันมีการประเมินค่าความส่องสว่างตรงส่วนโป่งที่สูงเกินไป

บางทีอาจนำมาซึ่งการจำแนกประเภทของส่วนโป่งที่ผิดพลาด หมายถึงว่าการศึกษาครั้งนั้นบางทีอาจตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ไม่ถูกจะต้อง ในตอนนี้ข้อสันนิษฐานดังกล่าวถูกท้าทายจากสถาบันฟิสิกส์ดาราศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์อวกาศ (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço-IA) ในโปรตุเกส พวกเขาเปิดเผยว่าได้ปรับปรุงแนวทางการวัดความเข้มของแสงแบบใหม่ เพื่อใช้แยกส่วนโป่งออกมาจากจานฝุ่นละอองก๊าซ โดยจะนำไปใช้ศึกษากาแล็กซีทรงกังหัน 135 ที่ เพื่อหาคำตอบที่แน่ชัดของการก่อตัวกาแล็กซี

Leave a Reply

bitcoin tumbler